Wedstrijdinformatie

Neem contact met
ons op

Wedstrijdinformatie

Help! Ik mag wedstrijdzwemmen…

Wat nu…. Ik heb een mail van de zwemclub ontvangen waarin ik word uitgenodigd om een wedstrijd te zwemmen!

In deze uitnodiging staat: de dag van de wedstrijd, de plek waar we vertrekken, waar we zwemmen, de vertrektijd, de slagen die ik moet zwemmen, inzwemmen/juryvergadering, start van de wedstrijd, het vervoer, afmelden, bij wie ik mag afmelden en de ploegleiders. En er wordt ook nog startgeld gevraagd.

Hieronder een korte uitleg, wat er allemaal wordt bedoeld:

 • Oeps! Via de mail een uitnodiging voor een wedstrijd gehad. Echter ik kan niet op deze datum. Meld je dan voor de datum af die in de uitnodiging staat. Afmelden na deze datum betekent dat de zwemclub het startgeld wél moeten betalen.
 • De vereniging moet voor iedere zwemmer (soms per afstand) startgeld betalen aan de organiserende vereniging. Op de uitnodiging staat vermeld wat het bedrag is voor de wedstrijd. Dit kan overgemaakt worden op een KNAB rekening. Ook dit staat beschreven in de uitnodiging.
 • Neem altijd minstens 2 handdoeken mee. Een voor het afdrogen tijdens de wedstrijd en een voor na afloop. Vergeet ook je slippers niet mee te nemen. Zo houd je lekker warme voeten maar het is ook wel zo hygiënisch. Daarnaast heb je wellicht ZC Borger kleding, neem deze dus ook mee zodat we goed herkenbaar zijn. Als je geen ZC Borger kleding hebt is het van belang sowieso een T-shirt mee te nemen voor tijdens de wedstrijd.
 • Van zwemmen krijg je honger. Neem daarom altijd iets te eten en drinken mee naar de wedstrijd.
 • Het vertrek is altijd vanaf de Carpool plaats aan de N34 te Borger.
 • Mocht je rechtstreeks naar het zwembad gaan, dan is dat geen probleem. Meld dit dan wel aan de persoon die de uitnodiging heeft verstuurd of bij de ploegleiding. Zorg dat je minimaal 15 minuten voor de inzwemtijd in het zwembad aanwezig bent!
 • Zorg dat je op tijd bij het vertrek bent en meld je bij de ploegleider.
 • De ploegleiders zijn de personen die ervoor zorgen dat alles voorspoedig verloopt bij de wedstrijd. Zwemmers afmelden, ervoor zorgen dat de zwemmers op tijd bij de start staan etc.
 • Wanneer iedereen aanwezig is, zullen we gezamenlijk naar het desbetreffende zwembad rijden.
 • De vertrektijd wordt altijd zo gekozen dat als iedereen op tijd bij de Carpool plaats is, wij op tijd in het zwembad zijn.
 • Na aankomst in het zwembad zullen alle zwemmers zich gaan omkleden en de ouders kunnen een plaatsje nemen op de tribune.
 • Na het omkleden verzamelen alle zwemmers zich bij de ploegleiding (deze heeft al een plaatsje bij het zwembad gereserveerd).
 • Een half uur voor de wedstrijd begint het inzwemmen, de warming up. Je zwemt een paar baantjes om warm te worden. Ook kun je nog even een keerpunt, de start of “het aantikken” extra oefenen. Mocht je het niet helemaal zeker weten, dan kun je het de ploegleider vragen.
 • Tijdens de wedstrijd zal de ploegleider in de gaten houden wanneer je moet zwemmen. Blijf dus vlakbij, ga niet naar een ander bad of naar de kantine. Als je te laat bent voor de start, kun je niet meer meedoen.
 • Vraag aan de ploegleider voor de zekerheid wat je moet zwemmen en hoe ver! 1 baantje of misschien 2 of meer.
 • Neem genoeg gezond eten en drinken mee voor tijdens de wedstrijd, Niet te veel snoep en geen energydrankjes,
 • Meestal is er halverwege het programma een pauze. Dan is er de mogelijkheid even naar je ouders toe te gaan. Zorg dat als de pauze voorbij is, je weer bij de ploegleider bent. Soms mag er in de pauze ook worden gezwommen
 • Na afloop van de wedstrijd is er (vaak) een medaille uitreiking. Mocht je 1e, 2e of 3e zijn geworden dan krijg je een medaille (De uitslagen hangen altijd ergens centraal in het zwembad).
 • Soms gebeurt het dat je klaar bent met zwemmen en je gauw naar huis moet. Meld dit dan bij de ploegleider, zodat hij of zij weet dat jij inmiddels bent vertrokken. Mocht je nog andere zwem-vriendjes/vriendinnetjes in de auto hebben, dan is het de bedoeling dat deze ook weer mee terug gaan.
 • Na afloop van de wedstrijd kun je weer gaan omkleden en rijden we gezamenlijk terug naar Borger.

 

Voor de leden en de ouders die al langer wedstrijdzwemmen, spreekt het allemaal voor zich, maar als je nog maar net wedstrijden zwemt, dan is het één wir war van wedstrijden en uitnodigingen. Daarom proberen we alle verschillende wedstrijden op een rij te zetten voor iedereen.

Hoe werkt het?
De trainers vergaderen regelmatig met elkaar en bespreken daarin dan de vorderingen van alle zwemmers. Tijdens dit overleg komt ook ter sprake of een zwemmer al klaar is voor wedstrijden, of als hij al deelneemt aan wedstrijden of hij naar wedstrijden op een hoger niveau kan. De trainers bespreken de uitkomst hiervan met de ouders en de zwemmer zelf natuurlijk.

Vervolgens geven de trainers aan de Technische Commissie door voor welke wedstrijden de zwemmer uitgenodigd kan worden. Voor alle wedstrijden geldt dat het om uitnodigingen voor de zwemmers gaat. We proberen een inschatting te maken van welke afstanden de zwemmers aan kunnen. Maar de zwemmer zelf bepaald uiteindelijk welke afstanden hij of zij wil zwemmen. Want plezier staat voorop! Je kan bij een uitnodiging altijd aangeven welke afstanden je wel of niet wil zwemmen. Bij de I- advies wedstrijden is het wel zo dat er per leeftijdsgroep vaak maar 2 afstanden mogelijk zijn. Als je 1 afstand dan afzegt, dan blijft er dus nog 1 over om wel te zwemmen en misschien nog een estafette.

De Technische Commissie ontvangt inschrijfbestanden van de organiserende zwemvereniging per e-mail. Zodra dit inschrijfbestand binnen is, gaat 1 van de leden van de Technische Commissie de uitnodiging voor de wedstrijd opmaken. In het inschrijfbestand is vast gelegd welke leeftijden we voor welke afstanden in kunnen schrijven. Zwemmers kunnen hierdoor alleen de afstanden zwemmen die in het programma voor hun leeftijd genoemd zijn. Er kan niet deelgenomen worden aan afstanden op het programma voor een jongere of oudere leeftijdscategorie. Het tijdstip waarop we het bestand van de organiserende vereniging ontvangen, bepaald hoe ver van te voren de uitnodiging door de Technische Commissie verzonden kan worden.

ZC Borger neemt deel aan veel nationale en internationale wedstrijden, de belangrijkste worden hieronder beschreven:

Vijfkampwedstrijden / 25-50m wedstrijden:
Dit zijn wedstrijden voor zwemmers in alle leeftijden.. Dit zijn voor de jongste zwemmers de wedstrijden om mee te beginnen en voor de oudere zwemmers die wedstrijdzwemmen erg leuk vinden maar niet snel genoeg zwemmen om in aanmerking te komen voor Regio A kampioenschappen of landelijke kampioenschappen. Als je limieten hebt gehaald voor Regio A kampioenschappen dan mag je hier niet aan mee doen. De wedstrijden worden samen met andere zwemverenigingen uit de regio georganiseerd.

Swimkick/Minioren circuit:
Dit is een wedstrijd die door de KNZB wordt georganiseerd. Deze wedstrijd wordt het op hetzelfde moment in verschillende regio’s gezwommen. De slagen en afstanden worden landelijk door de KNZB bepaald. De jongste minioren die net beginnen met wedstrijdzwemmen maar de slagen al wel redelijk onder de knie hebben worden uitgenodigd voor de Swimkick afstanden in deze wedstrijd. Dit zijn over het algemeen de 25m afstanden en de jury en scheidsrechter zijn voor deze zwemmers nog iets milder. De zwemmers die meer ervaring hebben en al langere afstanden kunnen zwemmen, worden uitgenodigd en ingeschreven voor de minioren afstanden. Met deze minioren afstanden kunnen ze een startplaats bemachtigen voor de Regionale Minioren Wedstrijd die aan het einde van het seizoen plaats vindt. Alle snelste zwemmers van dit minioren circuit mogen de afstanden waarmee ze hoog geëindigd zijn,  nog een keer doen tegen de snelste zwemmers van de andere verenigingen uit de regio.

Minioren/Junioren circuit:
Dit is een wedstrijd die door de KNZB wordt georganiseerd. Deze wedstrijd wordt het op hetzelfde moment in verschillende regio’s gezwommen. De slagen en afstanden worden landelijk door de KNZB bepaald. Alle minioren en junioren die alle slagen en keerpunten beheersen en al langer wedstrijd zwemmen kunnen hiervoor uitgenodigd worden.

Junioren/jeugd/senioren circuit:
Dit is een wedstrijd die door de KNZB wordt georganiseerd. Deze wedstrijd wordt op hetzelfde moment in verschillende regio’s gezwommen. De slagen en afstanden worden landelijk door de KNZB bepaald. Per wedstrijd is er ook een finale. De snelste zwemmers van de eerst gezwommen programma’s, zwemmen aan het einde van de wedstrijd nogmaals de afstand om te bepalen wie de winnaars worden. Alle junioren, jeugd en senioren die alle slagen en keerpunten beheersen kunnen hiervoor uitgenodigd worden.

Verenigingscompetitie:
Landelijk vinden er op verschillende niveaus competitie wedstrijden plaats. ZC Borger zwemt op dit moment in de B competitie en zwemt in het komende seizoen tegen alle andere verenigingen in Nederland die ook in de B competitie zwemmen. Het programma voor deze competitie is voor alle verenigingen in de B competitie hetzelfde. Om de reistijd naar de wedstrijden te beperken, zoeken de verenigingen die hetzelfde programma zwemmen in de verenigingscompetitie elkaar op om te bepalen waar ze tegen elkaar kunnen zwemmen. Zwemmers vanaf 10 jaar kunnen hier aan deelnemen. Omdat het in de B competitie om lange afstanden gaat en je uiteindelijk punten bij elkaar moet zwemmen om in de competitie te blijven of te promoveren worden hiervoor over het algemeen de ervaren zwemmers uitgenodigd die lange en zware afstanden aan kunnen.  Dit is de enige wedstrijd waar we de genodigde zwemmers vragen om alleen af te zeggen wanneer ze echt niet kunnen.

Landelijke Jaargangfinale:
De Jaargangfinale is een jaarlijks terugkerende zwemwedstrijd voor de beste 24 zwemmers  van Nederland in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar. Alle zwemmers uit dezelfde jaargang (geboortejaar) zwemmen hier tegen elkaar. Zwemmers vanaf minioren 3 kunnen hiervoor in aanmerking komen. We plaatsen hierbij wel de kanttekening dat de minioren 3 tegen minioren 4 zwemmen en dus landlelijk bij de beste 24 zwemmers van minioren 3 en 4 moet zitten om in aanmerking te komen voor plaatsing.

Limietwedstrijden:
Zwemmers, vanaf junioren 1, kunnen deelnemen aan limietwedstrijden om limieten te zwemmen voor regionale of landelijke kampioenschappen. Het aantal inschrijvingen voor deze wedstrijden is altijd beperkt omdat er vanuit het hele land altijd veel belangstelling is om hieraan deel te nemen. Bij veel aanmeldingen bij een Limietwedstrijd, wordt op snelheid bepaald welke zwemmers mogen starten. De inschrijving gaat niet per leeftijd maar op snelst gezwommen tijden. Junioren kunnen zich dus inschrijven, maar moeten qua zwemtijden dus opboksen tegen alle oudere zwemmers. Indien de trainers inschatten dat een zwemmer kans maakt om een startplaats te bemachtigen, stuurt de Technische Commissie de zwemmer een uitnodiging voor deze wedstrijd.

Regionale Zomer en Winter Kampioenschappen:
In de zomer en in de winter vinden Regionale Kampioenschappen plaats. De snelste zwemmers uit de regio mogen starten op de A kampioenschappen en de zwemmers die net niet in aanmerking komen voor de A kampioenschappen hebben een mogelijkheid om te starten op de B kampioenschappen.  Om te mogen starten op deze regionale kampioenschappen (A en B) moeten de zwemmers limieten zwemmen. Deze limieten worden bekend gemaakt op de website van de KNZB. De trainers en de Technische Commissie houden goed in de gaten welke zwemmers hiervoor in aanmerkingen komen en sturen betreffende zwemmers een uitnodiging.

NK wedstrijden:
2 keer per jaar vinden er voor verschillende leeftijden Nederlandse Kampioenschappen plaats. 1 keer  lange baan (50m zwembad) en 1 x korte baan (25m zwembad).Om te mogen starten op de Nederlandse Kampioenschappen moeten er limieten gezwommen worden. Alleen zwemmers (vanaf junioren) die in de 12 maanden voorafgaand aan de Nederlandse Kampioenschappen limieten hebben gezwommen mogen hier starten. De limieten worden bekend gemaakt op de website van de KNZB. De trainers en de Technische Commissie houden goed in de gaten welke zwemmers in aanmerking komen voor deze wedstrijden.

1 uursestafette:
Een jaarlijks terugkomend evenement waar teams van verschillende verenigingen per leeftijdsklasse een uur lang in estafette vorm tegen elkaar zwemmen. De vereniging met de meest gezwommen meters in 1 uur tijd heeft gewonnen. Alle ervaren wedstrijdzwemmers met startnummer kunnen hier aan deelnemen en ontvangen een uitnodiging van de Technische Commissie.

Zechstein Toernooi (beter bekend als Bubble toernooi):
Een internationaal toernooi in Veendam dat georganiseerd wordt door Zwemvereniging Bubble. 2 dagen lang strijden zwemmers uit Duitsland en Nederland tegen elkaar op diverse afstanden. Zwemmers overnachten allemaal samen in de naastgelegen sporthallen. Vanuit de sporthal kunnen de zwemmers via een sluis naar het zwembad lopen. Aan het einde van het toernooi wordt ook bekend gemaakt welke Vereniging de meeste punten heeft gescoord. Alle ervaren wedstrijdzwemmers die alle slagen van minimaal 50m onder de knie hebben, kunnen hiervoor uitgenodigd worden.

Internationale toernooien (Bremen, Osnabruck etc):
ZC Borger reist ook regelmatig af naar Duitsland voor zwemtoernooien. Dit zijn wedstrijden in 50m baden. Deze wedstrijden worden door de snellere zwemmers vaak gebruikt om limieten te zwemmen voor de Nederlandse Kampioenschappen lange baan (50m zwembad). Hiervoor worden alleen ervaren zwemmers uitgenodigd die het aankunnen om in een 50m bad een wedstrijd te zwemmen.

Onderlinge oefenwedstrijd Nova/ZPC Stadkanaal/ZC Borger:
ZPC Stadskanaal, ZPC NOVA en ZC Borger organiseren samen in het zwembad te Stadskanaal 4 keer per seizoen een oefenwedstrijd voor beginnende zwemmers. Zwemmers die nog geen wedstrijden zwemmen worden hiervoor uitgenodigd. Deze wedstrijd moet gezien worden als een training. De zwemmers en hun ouders kunnen hier ervaren hoe een wedstrijd verloopt. Het is geen officiële wedstrijd maar alles verloopt wel zoals een officiële wedstrijd en zelfs officials en scheidsrechter etc zijn hierbij aanwezig. Aan de ouders en zwemmers wordt o.a. uitgelegd wat de functie van iedereen langs het bad is. De trainers krijgen terugkoppeling van de officials over de zwemmers, waarmee de trainers weer aan de slag kunnen in hun training.

Handige sites voor uitslagen en wedstrijden:
Overzicht wedstrijden: hier staan alle wedstrijden binnen KNZB op.
Swimrakings: hier staan alle tijden van de alle zwemmers in die op een officiële wedstrijd binnen de KNZB zijn gezwommen. Om de tijden van jezelf of jouw kind te vinden moet je naar de button Atleten aan de linkerkant van de pagina. Je komt dan automatisch in het zoekscherm. Bij naam de achternaam invullen en dan komen alle geregistreerde wedstrijdzwemmer met die achternaam naar voren. Je kan eventueel dan nog de voornaam intypen. Klik op de naam en je krijgt alle gezwommen tijden per slag van jezelf of je kind te zien. Erg leuk om hier eens voor te gaan zitten want hier kan je veel informatie over de prestaties vinden. Je kan zelfs zien hoeveelste je van bijvoorbeeld Drenthe, het Noorden of Nederland bent in jouw leeftijdscategorie.  Dit doe je door op de afstand te klikken (bijvoorbeeld 100 vrij), vervolgens op jouw snelste tijd en dan zie je aan de rechterkant een kolom met de resultaten op club, provinciaal, regionaal en landelijk niveau.

Voor vragen kun je contact op nemen met één van de leden van de Technische Commissie.