Code Blauw

Neem contact met
ons op

Code Blauw

“Samen naar een veilig sportklimaat”

Een sport zoals zwemmen is emotie en passie en levert prachtige momenten op. Sport zorgt voor vriendschap en respect. En vooral: zwemmen is leuk om te doen! 

Maar die mooie emoties die bij (zwem)sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag.

Doelstelling ZC Borger: ZC Borger zet zich in voor een sportklimaat waarin iedereen, binnen onze club, zich op zijn gemak voelt en zichzelf kan zijn. Het bestuur van ZC Borger heeft zich als doel gesteld dat iedereen die betrokken is bij de zwemclub Borger, zich prettig en veilig voelt.

Veilige sport omgeving: Een veilige sportomgeving is belangrijk. Zeker wanneer je als organisatie met en voor minderjarigen werkt. Dit betekent dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige sportomgeving en veilige materialen, minderjarigen zich ook veilig moeten kunnen voelen. Dit geldt trouwens niet alleen voor minderjarigen. Alle mensen die binnen ZC Borger actief zijn, hebben baat bij een fysiek en sociaal veilige sportomgeving. Het voorkomen van misbruik is in het belang van ons allemaal.

Misbruik: Misbruik is een lastig onderwerp. Geen enkele vrijwilligers- of sportorganisatie hoopt dat het gebeurt. En juist daarom is het van belang dat er over gesproken wordt.

Acties: Uit een scan die gemaakt is binnen de vereniging (2012), bleek dat ZC Borger een veilige en plezierige vereniging is. Dit willen we graag zo houden! Het bestuur van ZC Borger vindt afspraken over de manier van omgaan met elkaar daarom belangrijk, zodat iedereen zich prettig en veilig kan voelen binnen de vereniging. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandeld.

Door de overkoepelende organisatie van alle sportbonden, de NOC-NSF is er een programma opgezet om dit te bereiken. Het programma “Samen naar een veiliger sportklimaat” is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport tegen te gaan en aan te pakken. Het bestuur van ZC Borger gebruikt dit programma als leidraad.

Tot nu toe zijn binnen ZC Borger de volgende zaken ontwikkelt en in gebruik:

  • Er is een “Protocol ongewenst gedrag” ontwikkelt (bestemd voor het bestuur)
  • Alle trainers hebben de “Gedragscode Trainers en begeleiders” getekend en hebben een VOG (verklaring omtrent het gedrag) bij het bestuur ingeleverd.
  • Er zijn “Algemene omgangsregels” opgesteld bestemd voor alle leden. Er is een normale versie en een versie speciaal bedoeld voor jonge kinderen (zie voor meer informatie het kopje “gedragsregels”)
  • Er zijn “vertrouwenscontactpersonen” aangesteld binnen onze vereniging (zie kopje “vertrouwenscontactpersonen” voor meer informatie)

Kortom: ZC Borger maakt zich sterk voor een veilige sportklimaat, hiervoor zijn inmiddels verschillende modules ontwikkelt en in gebruik. “Samen naar een veilig sportklimaat” blijft binnen de vereniging ZC Borger op de agenda staan.

Zijn er vragen of opmerkingen dan kun je terecht bij Herald Feunekes.