Vertrouwenscontactpersoon

Neem contact met
ons op

Vertrouwenscontactpersoon

Binnen onze zwemclub vinden wij het heel belangrijk dat jij je veilig voelt en met plezier kunt sporten. Vandaar dat er voor jou binnen onze club een mogelijkheid is om te melden als er iets mis gaat. Je kunt terecht bij een Vertrouwenscontactpersonen (VCP) van onze vereniging. De VCP is binnen ZC Borger een belangrijk, onafhankelijk aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon

De VCP biedt bij een melding een luisterend oor en informatie over de stappen die gezet kunnen worden. Hij of zij ondersteunt de hulpvrager bij gesprekken met derden. Bijvoorbeeld bij bemiddeling, het indienen van een klacht of het doen van aangifte. De VCP verwijst zo nodig door naar de hulpverlening. Daarnaast heeft de VCP de taak om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de meldprocedure bij (vermoedens van) seksueel misbruik.

Dat wil niet zeggen dat de VCP na een klacht optreedt als bemiddelaar tussen vermoedelijke dader en slachtoffer; dat is nadrukkelijk níet zijn of haar taak. Op de VCP kan een beroep worden gedaan bij alle vermoedens van (seksueel) misbruik, dus ook als het gaat om handelingen die wettelijk niet strafbaar zijn. De VCP heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat alleen met uitdrukkelijke toestemming van de hulpvrager informatie aan anderen gegeven wordt. Er is één uitzondering: wanneer er sprake is van strafbare feiten heeft ook de VCP de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden.

Zwemclub Borger heeft 2 vertrouwenscontactpersonen:

  • Diederick Rothschaid
  • Conny Ottens

 Zij zijn te bereiken via het mailadres: vertrouwenscontactpersoon@zcborger.nl